Psychické a sociální změny v těhotenství

V předchozím článku jsem se věnovala fyzickým změnám v těhotenství, na které je v současné době kladen velký důraz. Neměli bychom ale zapomínat na psychické a sociální změny v těhotenství. Každá těhotná žena si během gravidity projde určitou psychickou změnou. Kromě těla se mění i sociální a ekonomický status. To znamená, že se žena nachází v období velkých změn, se kterými se musí psychicky vyrovnat. Setkává se s novými věcmi, včetně nové sociální role. Tyto změny mohou způsobit nevyrovnanost, pocit ztracenosti, úzkosti a zmatku. Společně si rozebereme jaké změny jsou pro každý trimestr typické.

Psychické a sociální změny v těhotenství

První trimestr

Během prvních tří měsíců těhotenství bývá žena zaměřena sama na sebe, více se pozoruje a stává se introvertní. Vzhledem ke křehkosti prvních měsíců bývá rozladěná, nejistá a může být i náladová. Pro toto období je klíčové, aby žena i partner těhotenství přijali. Někdy totiž negativní pocity v ženě vyvolává nejistý pocit partnera.


U těhotných žen se často projevuje úzkost, náladovost, strach i deprese. Úzkost bývá spojena většinou se začátkem gravidity, kdy se žena obává průběhu těhotenství a následného porodu. Pocit strachu a úzkosti se může projevit i s příchodem miminka, kdy přichází na řadu otázky výchovy a péče o dítě.


Důležitá je samozřejmě komunikace a sdílení a následné probírání všech pocitů, které partneři cítí. Velmi ženám pomáhá rozhovor s kamarádkou nebo maminkou, které s nimi obavy a strachy z nadcházejícího těhotenství probírají a uklidní je.


Druhý trimestr

Období druhého trimestru bývá pro ženy velmi úlevné a užívají si ho. Změny prvních měsíců jsou pryč, porod je ještě daleko, tělesné obtíže necítí žádné nebo jsou snesitelné a zkrátka se cítí dobře. K celkové pohodě partnerů také přispějí pravidelné pohyby miminka. Většina žen se v tomto období věnuje cvičení a dělá vše proto, aby těhotenství probíhalo správně a maximálně jej podpořily.


Třetí trimestr

Prožití třetího trimestru se u žen velmi liší. Některé ho vnímají jako nekonečné a těší se, až konečně porodí. Jiné se cítí velmi dobře, aktivně se na porod připravují, ale nespěchají a těší se. Většina žen se v tomto období připravuje na porod a následné šestinedělí. Můžou se bát bolesti, ztráty sebekontroly před cizími lidmi, selhání, komplikací, nemocničního prostředí, nemoci dítěte nebo dokonce ztrátou atraktivity pro partnera. Se všemi strachy se dá bojovat. Díky získávání informací, přípravou na porod a komunikací s lékaři, porodní asistentkou nebo dulou. Nebojte se s nimi cokoli probrat. Žádná obava není hloupá a každé byste měla věnovat pozornost.


Sociální změny

Některé ženy se také obávají své finanční situace, řeší pracovní starosti a změny v partnerském životě. To jsou všechno negativní vlivy, které brání radostným pocitům z příchodu miminka. Před rozhodnutím založit rodinu by měli partneři tyto důležité změny probrat a vyřešit je, aby se jimi žena zbytečně nezabývala a trápila. S tím souvisí obavy ze změny sociálního postavení. Žena ztrácí ekonomickou soběstačnost, stává se závislá na partnerovi a může mít obavy ze ztráty postavení v práci. Velmi důležitý je vztah mezi partnery. Pokud muž toužil po rodině stejně jako žena, těhotenství s ní prožívá, pečuje o ni, dodává ji pocit jistoty, lásky a zabezpečení. Každá nastávající maminka o pozornost a ocenění partnera stojí. Pokud se ženě takové péče dostává, sociální postavení a ztrátu pracovní pozice neřeší, protože necítí žádné potenciální existenční riziko.


Zdroj:

  • HUDÁKOVÁ, Zuzana a Mária KOPÁČIKOVÁ. Příprava na porod: fyzická a psychická profylaxe. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0274-7.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *