Porodní přání

Porodní přání, dříve nazývané jako porodní plán je součástí porodnické dokumentace. Vyjadřuje ženskou představu o porodu. Žena tak dává najevo sama sebe, svůj způsob nazírání na svět a svou životní (porodní) filozofii. Každá žena je jiná, proto neexistuje správné či špatné porodní přání. Každé je jiné, stejné jako každý porod je jiný, individuální. Ideální scénář porodu ani jeho jednoznačný průběh neexistuje.

Porodní přání slouží jako nástroj komunikace mezi rodičkou a zdravotníkem. Povinností porodní asistentky je porodní přání s rodičkou probrat a zajistit, aby její představy o porodu byly zcela reálné, slučovaly se s filozofií dané nemocnice, a přání tak posloužilo jako dobrý prostředek k dosažení pozitivní porodní zkušenosti ženy.

Na porodním přání není dobré lpět. To by měla být jedna z prvních důležitých informací, kterou byste od své porodní asistentky měly dostat.

Porodní přání

Proč není dobré na porodním přání lpět?

Průběh porodu ovlivňuje hned několik důležitých faktorů, které mohou narušit křehkou hormonální rovnováhu ženy, a ovlivnit tak celkový průběh i atmosféru na porodním sále. Mezi takové faktory řadíme:


  1. prostředí, ve kterém se žena nachází
  2. konkrétní osoby a jejich chování
  3. individuální vlastnosti a očekávání rodičky
  4. schopnost vhodně reagovat na změny během porodu
  5. schopnost přijmout změny oproti porodního plánu a vhodně se na ně adaptovat
  6. podpora přítomných blízkých osob
  7. teplota v místnosti
  8. atmosféra v místnosti

To jsou jedny ze základních faktorů, které porodní přání žen mohou narušit a ovlivnit tak průběh porodu. Na některé změny se dá velmi dobře připravit. Například vhodnou edukací přítomných osob u porodu, přípravou porodního pokoje, ale pak jsou zde faktory, na které se připravit nemůžeme. Jedním z nich je neznámá bolest a míra diskomfortu, kterou žena během porodu zažívá.


Porod není lineární a přestože je cíl zřejmý, jeho cesta k němu se může u každé ženy lišit. Žena by se proto měla naučit pečlivě pozorovat a vnímat vlastní tělo, aby dokázala na změny vhodně reagovat a neupínat se pouze k jedné vysněné variantě.

Pokud se váš porod nebude vyvíjet podle vašeho přání, netrapte se tím a snažte se situaci maximálně přizpůsobit a chovat se v daný moment nejlépe, jak jen můžete. Přijměte věci tak, jak jsou. Žádná z maminek není špatná, pokud své miminko neporodila přesně tak, jak chtěla. Všechny jsme skvělé a všechny děláme maximum pro to, aby naše miminko bylo v pořádku.


Porodní přání – vzor

Neexistuje jednotné porodní přání pro každou ženu. Sestavila jsem pro vás online vzor porodního přání ke stažení, který si můžete libovolně upravit, vyplnit a poté vytisknout. Vzor porodního přání vychází z předpokladu, že jste žena, která touží po přirozeném a respektujícím porodu.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *