Neokortex při porodu

Je evolučně nejmladší část mozku, který je zodpovědný za vědomé rozhodování a vnímání. Neokortex se projevuje rozumem, inteligencí a morálkou. Díky němu můžeme ovládat a potlačovat emoce i primitivní pudy. Nejdůležitějším aspektem přirozeného fyziologického porodu u lidí je snížení aktivity neokortexu.

 

Role neokortexu při porodu

Během vypuzovací fáze, kdy se dítě pod vlivem několika nekontrolovatelných kontrakcí narodí je neokortex vypnutý. Tedy, měl by být, pokud není vyrušován. Jedině tak může dojít k reflexnímu vypuzení plodu a tedy přirozenému fyziologickému porodu. Pokud je neokortex při porodu vypnutý, nemá kontrolu nad starými strukturami mozku, které mají na starost vitální funkce, tedy porod.


Následkem je pak chování ženy, které by bylo za běžné situace nepřijatelné. Ženy mohou křičet, nadávat, být vulgární. V tuto chvíli se ženy jakoby odstřihnou od vnějšího světa, zapomenou co se naučily, co měly v plánu a plně se uzavřou samy v sobě. Ocitají se v často animálních až nepřirozených polohách, které jsou pro ně zcela přirozené a pro porod příjemné. V těchto okamžicích i několik málo následujících minut po porodu se ženy nachází v extatickém stavu.


Neokortex při porodu

Snížení funkce neokortexu tedy chápeme jako potřebný proces k tomu, aby mohlo dojít k reflexivnímu vypuzení plodu. Samozřejmě s působením toku důležitých hormonů, jako je adrenalin, beta-endorfin a další. Lidský obrovsky vyvinutý neokortex je jedním z důvodů, proč je lidský porod ve srovnání s porodem jiných savců tak těžký.


Jak snížení aktivity neokortexu udržet?

Aby se rodící žena plně uvolnila, potřebuje, aby se cítila chráněná před jakoukoli stimulací neokortexu.

Jak neokortex pro porodu udržet vypnutý?


  • Řeč je jedním z velkých stimulů lidského mozku, proto je ticho při porodu nesmírně důležité. Pokud žena rodí, měla by se slova použít pouze v případě absolutní nezbytnosti a s velkou opatrností.
  • Světlo je také známým stimulem neokortexu, proto je při porodu důležité tlumené světlo, až skoro přítmí. Zrak je totiž z našich smyslů nejvíce spojen s ráciem.
  • K tomu bezprostředně patří i pozorování. Žena by při porodu neměla mít pocit, že ji někdo pozoruje. Pocit soukromí je základní potřebou každé rodící ženy.

Pokud při porodu nejsou výše zmíněné tři body dodrženy, žena se může cítit nesvá, nemusí se uvolnit, může cítit napětí a vytržení sama od sebe. Pozornost a ostražitost, které stimulují mozkovou kůru, tedy neokortex, mají za následek nepostupující porod a následný vedený porod.

 

Zdroj:

  • ODENT, Michel. Přirozené funkce orgasmů při milování, porodu a kojení: přímé cesty k transcedenci. Praha: Maitrea, 2013. ISBN 978-80-87249-43-7.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *